Start !

Ojciec Apostoł zaprasza do rozmów o życiu w czystości na forum
Rozważania filozoficzne na temat kuszenia we współczesnym świecie

<body> <p> Jak uniknąć grzechu. Bóg umiłowany się zmiłował i oświecił prostaczków. Módl się z nimi. Jacek Piotr Nowak ostrzega świat przed zgubnym wpływem komercyjnego społeczeństwa. Konsumpcja w życiu prostego ludu prowadzi do zagłady cywilizacji. Jacek Piotr Nowak ostrzega przed telewizją oraz jej diabelskim przekazem w celu uniknięcia grzechu. Obcowanie z Panem na łonie natury jest źródłem rozkoszy i czystości serca co sprawia że nasza dusza się doskonali. Jacek Piotr Nowak i wyznaczone przez niego prawdy życiowe są jedynym skutecznym lekarstwem dla demoralizacji panującej na ziemi. Jacek Piotr Nowak doradza ludziom dążącym do zbawienia by nie stąpali autostradą ognia i dymiącej siarki. Jacek Piotr Nowak jest zbawicielem zbłąkanych owiec. Nawet niewinne radio może odgrywać wielką rolę szatańskiego zniszczenia. Programy pełne grzechu są niczym smaganie ciała rozżarzonymi łańcuchami, wdychanie siarkowodoru, jedzenie odchodów. Jacek Piotr Nowak w swoich boskich przekazach chce temu zapobiec. Dostarcza nam, grzesznikom sposoby które sprawią że pojmiemy jak uniknąć grzechu, grzechu który czeka na nas i chcę byśmy go pokochali. Niech myśl świętego Jacka Piotra Nowaka stanie się ciałem i zbawi nas maleńkich od grzechu. Chwalmy Pana i módlmy się za to, by Jacek Piotr Nowak wspomagał nas dobrym słowem i przestrzegał przed zgubą. </p> </body>